ELVAN, PİYASALARA BİR MESAJ DAHA VERDİ

Video Yukleniyor...

  • Facebook ta Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, fiyat istikrarına odaklı para politikasının, kamu mali disiplini ile destekleneceğini belirterek, kamu ücret ve fiyatlarının enflasyon hedeflerine uyumlu olarak belirleneceğini söyledi.

.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfe Elvan, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

.

Elvan açıklamasında, ekonomi politikalarının temel amacının, toplumsal refahın artırılması olduğunu kaydederek, bunun da; istihdam artışı, adil gelir dağılımı ve sürdürülebilir büyümeyi içerdiğini bildirdi. Bunların ön koşulunun ise makroekonomik istikrar olduğuna vurgu yapan Lütfi Elvan, “Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu amaç doğrultusunda, fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir. Hiç şüphesiz, fiyat istikrarı, ekonomide öngörülebilirliği artırarak sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışına katkıda bulunmaktadır.” dedi.

.

Merkez Bankası’nın 19 Kasım’da net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparken, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan ettiğine dikkat çeken Elvan, “Merkez Bankasının parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışması, diğer bir ifadeyle para politikası duruşunun finansal piyasalara ne ölçüde yansıdığı, Merkez Bankasının fiyat istikrarı amacına ulaşabilmesi açısından kritik önem arz etmektedir. Bu nedenle, kredi ve mevduat piyasalarının rekabetçi bir yapıda işlemesi ve aracılık maliyetlerinin gözetilmesi önemli bir husustur.” diye konuştu.

.

MAKROEKONOMİK İSTİKRAR VURGUSU

Bu çerçevede, aracılık maliyetlerinin düşürülmesini ve kredi ile mevduat piyasalarındaki fiyatlamaların serbest piyasa mekanizması içerisinde oluşmasını önemli bir husus olarak gördüklerine değinen Elvan, “Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için fiyat istikrarını da içeren makroekonomik istikrarın sağlanması önemli bir önkoşuldur. Bu kapsamda, atılmakta olan para politikası adımlarını tamamlayıcı şekilde maliye politikaları, finansal sektör politikaları ve kamu finansmanına yönelik politikalarımızı makroekonomik istikrarı sürekli destekleyecek ve fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sağlayacak şekilde oluşturacağız.” dedi.

.

Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracaklarının altını çizen Lütkfi Elvan şunları söyledi:

“Fiyat istikrarına odaklı para politikasının, kamu mali disiplini ile desteklenmesi ve kamu ücret ve fiyatlamalarının enflasyon hedefleri ile uyumlu olarak belirlenmesi, enflasyon beklentilerinin hedeflere hızla yakınsamasında kritik rol oynayacaktır. Bu amaçla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde olacağız.”