BİRÇOK KOBİ İŞTE BU 5 HATA YÜZÜNDEN BAŞARISIZ OLUYOR

Video Yukleniyor...

  • Facebook ta Paylaş

Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) neden başarısız oluyor?..

Her yıl temel hatalar yüzünden birçok KOBİ faaliyetlerine son verme noktasına gelmekte. Bu temel hataların ortadan kaldırılması KOBİ'lerin uzun ömürlü olmasını ve sürekliliğini doğrudan etkilemekte. Generali Sigorta, KOBİ'leri başarısızlığa sürükleyen 5 hatayı paylaştı.

.

1-) PAZARI VE RAKİPLERİ YETERİNCE TANIMAMAK

Mevcut pazarın dinamikleri ve rakip oluşumların günümüze kadar yaptıkları KOBİ'lerin faaliyetlerini ve sürekliliklerini doğrudan etkileyen faktörler. KOBİ'lerin sıkça yaptığı hataların başında, girilecek pazarın ve rakip analizlerinin yapılmaması ya da eksik yapılması geliyor. KOBİ'ler ürün ve hizmetlerini sundukları pazarın tüm dinamiklerine hakim olmalı.

.

2-) PAZARLAMAYI GÖZARDI ETMEK

KOBİ'lerin yaptığı belki de en kritik hataların başında pazarlamayı önemsememek gelmekte. KOBİ'nin ürettiği ürün ya da sunduğu hizmet ne kadar iyi olursa olsun, sektördeki rakip markalar arasında öne çıkmak, doğru hedef kitlelere, doğru yöntemlerle ulaşmak için pazarlama kritik önem taşımakta. KOBİ'ler pazarlamayı bir gider kalemi olarak değil, gelir kalemi olarak görmeli, mutlaka mevcut bütçelerinden pazarlama çalışmalarına pay ayırmalı.

.

3-) ÇALIŞANLARI ÖNEMSEMEMEK

Bir işletmenin en önemli ve güçlü yanlarından biri, çalışan işgücüdür. Unutulmamalıdır ki, mutsuz personel, verimsiz personeldir. KOBİ'ler yalnızca ürün ve hizmetlerin üretimine ve satışına değil, çalışan iş gücünün verimliliğine ve motivasyonunu da odaklanmalıdır. İşletmede en iyi verimliliği yakalamak için, personelin motivasyonunun artırılması yönünde çalışmalar yönetim süreçlerine dahil edilmelidir.

.

4-) DİJİTALLEŞMEYE MESAFELİ OLMAK

Dijitalleşme son yıllarda KOBİ'ler için gereklilik değil, zorunluluk. Hem verimliliklerini hem de karlılıklarını artıracak dijital yatırımlara mesafeli duran KOBİ sayısı geçen yıllara göre azalsa da, KOBİ'lerin büyük bir bölümü dijitalleşmeye mesafeli yaklaşmakta. Bilgi, finans, insan, teknik altyapı gibi alanlardaki yetersizliklerin yanı sıra dijital dünyanın ve yeni teknolojilerin karmaşık gelmesi KOBİ'lerin dijitalleşirken karşılaştıkları temel sorunları başında geliyor.

.

5-) ORTAK AKIL KULLANMAMAK

KOBİ'lerin büyük bölümünde kararlar, işletme sahibi ya da yöneticisi tarafından alınıyor. Bu durumun olumlu getirileri kadar olumsuz getirileri de söz konusu. Özellikle günümüzdeki rekabet ve yönetim anlayışı, pazarlamanın ve satışın mevcut dinamikleri, dijitalleşmede gelinen nokta gibi birçok unsur, ortak aklın gerekliliğini ortaya koyuyor. Patron ve yöneticiler, işletmeyle ilgili kararlar alırken çalışanlarından veya alanında uzman isimlerden mutlaka fikir almalı, yönetim süreçlerine bu kişileri de her daim dahil etmeli.